User Tools

Site Tools


432831-berinda-ensigera-la-gi

Berinda ensigera là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berinda. Berinda ensigera được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1874.

432831-berinda-ensigera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)