User Tools

Site Tools


434331-aneplasa-borlei-la-gi

Aneplasa borlei là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Aneplasa. Aneplasa borlei được miêu tả năm 1933 bởi Lessert.

434331-aneplasa-borlei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)