User Tools

Site Tools


437431-berlandina-asbenica-la-gi

Berlandina asbenica là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina asbenica được J. Denis miêu tả năm 1955.

437431-berlandina-asbenica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)