User Tools

Site Tools


438431-psechridae-la-gi

Psechridae là một họ nhện. Họ này gồm có 2 chi và 24 loài.

 • Psechrus argentatus (Doleschall, 1859) — Malaysia đến Queensland
 • Psechrus borneo Levi, 1982 — Borneo
 • Psechrus cebu Murphy, 1986 — Philippines
 • Psechrus ghecuanus Thorell, 1897 — Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc
 • Psechrus himalayanus james, 1989 — Ấn Độ, Nepal
 • Psechrus jinggangensis Wang & Yin, 2001 — Trung Quốc
 • Psechrus khammouan Jäger, 2007 — Lào
 • Psechrus kinabalu Levi, 1982 — Borneo
 • Psechrus kunmingensis Yin, Wang & Zhang, 1985 — Trung Quốc
 • Psechrus luangprabang Jäger, 2007 — Lào
 • Psechrus marsyandi Levi, 1982 — Nepal
 • Psechrus mulu Levi, 1982 — Borneo
 • Psechrus rani Wang & Yin, 2001 — Trung Quốc
 • Psechrus senoculatus Yin, Wang & Zhang, 1985 — Trung Quốc
 • Psechrus sinensis Berland & Berland, 1914 — Trung Quốc
 • Psechrus singaporensis Thorell, 1894 — Trung Quốc, Malaysia, Java, Sumatra
 • Psechrus Đài Loanensis Wang & Yin, 2001 — Đài Loan
 • Psechrus tingpingensis Yin, Wang & Zhang, 1985 — Trung Quốc, Việt Nam
 • Psechrus torvus (O. P.-Cambridge, 1869) — Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan
 • Psechrus triangulus Yang et al., 2003 — Trung Quốc
 • Psechrus xinping Chen et al., 2002 — Trung Quốc
438431-psechridae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)