User Tools

Site Tools


438631-h-g-u-m-o-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

(đổi hướng từ Procyonidae)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Họ Gấu mèo (danh pháp hai phần: Procyonidae) là một họ động vật Tân thế giới thuộc siêu họ Chồn[1]. Các thành viên họ này phân bố trong môi trường khác nhau và nhìn chung là loài ăn thịt.

 • HỌ PROCYONIDAE
  • Phân họ Procyoninae (9 loài trong 4 chi)
   • Tông Procyonini
    • Phân tông Procyonina
    • Phân tông Nasuina
   • Tông Bassariscini
  • Phân họ Potosinae (6 loài trong 2 chi)
438631-h-g-u-m-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)