User Tools

Site Tools


439231-berlandina-avishur-la-gi

Berlandina avishur là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina avishur được Gershom Levy miêu tả năm 2009.

439231-berlandina-avishur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)