User Tools

Site Tools


440131-actinopodidae-la-gi

Actinopodidae
Male Mouse Spider.jpg

con đực Missulena occatoria

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Arachnida
Bộ (ordo) Araneae
Phân bộ (subordo) Araneomorphae
Liên họ (superfamilia) Palpimanoidea
Họ (familia) Actinopodidae
Simon, 1892
Tính đa dạng
3 chi, 42 loài
Distribution.actinopodidae.1.png
Chi

Actinopus
Missulena

Plesiolena

Actinopodidae là một họ nhện. Họ này gồm có 3 chi và 42 loài. Chúng phân bố ở Úc, Nam Mỹ, và Trung Mỹ. Họ này bao gồm chi ở Úc Missulena, được gọi là nhện chuột khá độc.

  • Actinopus Perty, 1833 — South America
  • Missulena Walckenaer, 1805 — Australia, Chile
  • Plesiolena Goloboff & Platnick, 1987 — Chile
  • Find-a-spider guide
  • Platnick, Norman I. (2008): The world spider catalog, version 8.5. American Museum of Natural History.
440131-actinopodidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)