User Tools

Site Tools


440631-v-t-th-y-tu-u-i-d-i-la-gi

Vẹt thầy tu đuôi dài (danh pháp hai phần: Myiopsitta monachus) là một loài chim thuộc họ Psittacidae[1]. Loài này bắt nguồn từ các khu vực ôn đới đến các khu vực cận nhiệt đới của Argentina và các nước xung quanh ở Nam Mỹ. Các quần thể hoang dã tự duy trì diễn ra ở nhiều nơi, chủ yếu là ở Bắc Mỹ và châu Âu. Do kết quả của du nhập, đã có sự thành lập của quần thể vẹt thầy tu đuôi dà ở vài thành phố của Bắc Mỹ, sau khi chúng thoát ra khỏi tình trạng nuôi nhốt[2]

440631-v-t-th-y-tu-u-i-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)