User Tools

Site Tools


442631-berlandina-charitonovi-la-gi

Berlandina charitonovi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina charitonovi được miêu tả năm 1979 bởi Ponomarev.

442631-berlandina-charitonovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)