User Tools

Site Tools


443931-kropyvnytskyi-la-gi

Kropyvnytskyi (tiếng Ukraina: Кропивницький) là một thành phố nằm trong tỉnh Kirovohrad của Ukraina. Thành phố Kirovohrad có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 254.103 người. Đây là thành phố lớn nhất tỉnh này.

Bản mẫu:Tỉnh Kirovohrad Bản mẫu:Thành phố Ukraina

443931-kropyvnytskyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)