User Tools

Site Tools


444131-aneplasa-strandi-la-gi

Aneplasa strandi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Aneplasa. Aneplasa strandi được Ludovico di Caporiacco miêu tả năm 1947.

444131-aneplasa-strandi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)