User Tools

Site Tools


445731-anzacia-daviesae-la-gi

Anzacia daviesae là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anzacia. Anzacia daviesae được Vladimir Ovtsharenko & Norman I. Platnick miêu tả năm 1995.

445731-anzacia-daviesae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)