User Tools

Site Tools


446131-th-n-h-u-la-gi

Thân hầu (? – 771 TCN) (tiếng Trung: 申侯; bính âm: Shēn Hóu) là người cai trị nước Thân vào thời nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Thân là chư hầu của thiên tử nhà Chu, nằm ở khu vực nay là Nam Dương tại tỉnh Hà Nam.

Một người con gái của Thân hầu là Hoàng hậu và người vợ cả của Chu U Vương. Tì thiếp của U vương là Bao Tự thuyết phục nhà vua ngược đãi Thân Hoàng hậu và phế Thái tử Nghi Cữu (宜臼) và đưa con trai của bà ta là Bá Phục (伯服) lên ngôi thái tử, gây nên cơn phẫn nộ của Thân hầu. Do vậy, năm 771 TCN, Thân hầu liên minh với nước Tăng (繒/缯) và tộc Khuyển Nhung (犬戎) tấn công kinh đô nhà Chu ở Hạo Kinh (鎬京/镐京). U Vương dùng phong hỏa triệu tập chư hầu, song không ai hưởng ứng, cuối cùng U Vương bị giết lại chân Ly Sơn gần Tây An ngày nay. Thân hầu, Lỗ hầu và Hứa Văn công tại nước Thân đã đưa Thái tử Nghi Cữu lên ngôi, trở thành Chu Bình Vương[1][2] Sự kiện này đánh mốc kết thúc thời Tây Chu và bắt đầu thời Đông Chu.

Năm 761 TCN, một người con gái khác của Thân hầu gọi là Vũ Khương (武姜) đã kết hôn với Trịnh Vũ công (鄭武公/郑武公).[3] Sau đó, bà đã sinh hạ được hai người con trai, người cả là Ngụ Sinh (寤生) đã kế vị cha và trở thành Trịnh Trang công.

Thân hầu mất năm 771 TCN.

446131-th-n-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)