User Tools

Site Tools


447331-anzacia-debilis-la-gi

Anzacia debilis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anzacia. Anzacia debilis được miêu tả năm 1900 bởi Hogg.

447331-anzacia-debilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)