User Tools

Site Tools


447431-berlandina-denisi-la-gi

Berlandina denisi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina denisi được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1961.

447431-berlandina-denisi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)