User Tools

Site Tools


450031-chummidae-la-gi

Chummidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Arachnida
Bộ (ordo) Araneae
Phân bộ (subordo) Araneomorphae
Liên họ (superfamilia) Palpimanoidea
Họ (familia) Chummidae
Jocqué, 2001
Chi (genus) Chumma
Jocqué, 2001
Tính đa dạng
1 chi, 2 loài
Loài điển hình
Chumma inquieta
Jocqué, 2001
Chi

chi, loài

Chummidae là một họ nhện. Họ này gồm có 1 chi và 2 loài. Chúng là các loài bản địa Nam Phi.

  • Chumma gastroperforata Jocqué, 2001
  • Chumma inquieta Jocqué, 2001
450031-chummidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)