User Tools

Site Tools


450331-lyciasalamandra-la-gi

Lyciasalamandra
Benny Trapp Lyciasalamandra helverseni.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Salamandridae
Chi (genus) Lyciasalamandra
Veith & Steinfartz, 2004
Repartition lyciasalamandra luschani.png

Lyciasalamandra là một chi động vật lưỡng cư trong họ Salamandridae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 7 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
450331-lyciasalamandra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)