User Tools

Site Tools


450731-anzacia-gemmea-la-gi

Anzacia gemmea là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anzacia. Anzacia gemmea được Raymond Comte de Dalmas miêu tả năm 1917.

450731-anzacia-gemmea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)