User Tools

Site Tools


450831-berlandina-drassodea-la-gi

Berlandina drassodea là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina drassodea được Ludovico di Caporiacco miêu tả năm 1934.

450831-berlandina-drassodea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)