User Tools

Site Tools


453531-uroctea-durandi-la-gi

Uroctea durandi là một loài nhện Địa Trung Hải dài khoảng 16mm, có màu xám với năm đốm vàng trên lưng. Nó sống dưới dá, nơi nó xay một mạng nhện treo ngược giống như cái lều có đường kính khoảng 4 cm.

Phương tiện liên quan tới Uroctea durandi tại Wikimedia Commons

453531-uroctea-durandi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)