User Tools

Site Tools


453631-h-a-t-n-ch-u-th-nh-la-gi

Hòa Tân là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Xã Hòa Tân có diện tích 35,22 km², dân số năm 1999 là 12.528 người,[1] mật độ dân số đạt 356 người/km².

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ, Công báo số 222+223 (2007), trang 11090.
453631-h-a-t-n-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)