User Tools

Site Tools


454331-anzacia-invenusta-la-gi

Anzacia invenusta là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anzacia. Anzacia invenusta được Carl Ludwig Koch miêu tả năm 1872.

454331-anzacia-invenusta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)