User Tools

Site Tools


454731-nepenthes-edwardsiana-la-gi

Nepenthes edwardsiana, tiếng Anh là Splendid Pitcher-Plant,[3] là một loài nắp ấm thuộc họ Nắp ấm. Đây là loài cây nhiệt đới đặc hữu của núi Kinabalu và núi láng giềng, núi Tambuyukon ở Sabah, Borneo Malaysia.[4].

  1. ^ Hooker, J.D. 1859. On the origin and the development of the pitchers of Nepenthes, with an account of some new Bornean plants of that genus. The Transactions of the Linnean Society of London 22(4): 415–424.
  2. ^ (tiếng Đức) Beck, G. 1895. Die Gattung Nepenthes. Wiener Illustrirte Garten-Zeitung 20(3–6): 96–107, 141–150, 182–192, 217–229.
  3. ^ Phillipps, A. & A. Lamb 1996. Pitcher-Plants of Borneo. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu.
  4. ^ Clarke, C.M. 1997. Nepenthes of Borneo. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu.
454731-nepenthes-edwardsiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)