User Tools

Site Tools


455931-anzacia-micacea-la-gi

Anzacia micacea là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anzacia. Anzacia micacea được Eugène Simon miêu tả năm 1908.

455931-anzacia-micacea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)