User Tools

Site Tools


456031-berlandina-meruana-la-gi

Berlandina meruana là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina meruana được Raymond Comte de Dalmas miêu tả năm 1921.

456031-berlandina-meruana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)