User Tools

Site Tools


458431-joey-yale-la-gi

Joseph Yamoska (Indiana, 25 tháng 12 năm 1949 - Palm Springs, 18 Tháng Tư, 1986) là một diễn viên khiêu dâm người Mỹ làm việc theo giai đoạn tên Joey Yale. Năm 1983, ông đã cùng đóng phim với John Holmes trong phim đồng tính luyến ái The Private Pleasures of John C. Holmes. Vào thời điểm đó Yale nhiễm AIDS và qua đời ba năm sau đó.

  • LA Plays Itself (1972)
  • Rugged Men (1976)
  • Hot and Heavy (1976)
  • Harley's Angels (1977)
  • Groupies (1977)
  • Fire Island (1978)
  • Fire Island Fever (1979)
  • Rear Admiral (1980)
  • Leather Narcissus (1980)
  • The Private Pleasures of John C. Holmes (1983)
458431-joey-yale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)