User Tools

Site Tools


459231-sa-gi-ng-b-ng-trung-qu-c-la-gi

Sa giông bụng đỏ Trung Quốc (danh pháp hai phần: Cynops orientalis) là một loài kỳ giông trong họ Kỳ giông. Loài này dài 6–10 cm[1] và có màu đen với màu cam sáng ở phía bên bụng. Loài này thường được nuôi làm cảnh, thường bị nhầm lẫn với sa giông bụng đỏ Nhật (Cynops pyrrhogaster) do tương đồng về kích cỡ và màu sắc. C. orientalis thường có da mượt hơn và đuôi tròn hơn C. pyrrhogaster, và có các tuyến mang tai ít rõ ràng hơn.

Sa dông bụng đỏ Trung Quốc có độc tố nhẹ độc và bài tiết qua da của chúng.

  • Dữ liệu liên quan tới Cynops orientalis tại Wikispecies
  • Huiqing & Baorong (2004). Cynops orientalis. Sách đỏ 2006. IUCN 2006. Truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2006. Database entry includes a range map and justification for why this species is of least concern
  • Chang, Mangven L. Y. 1936. Contribution à l'étude Morphologique, Biologique et systématique des Amphibiens urodèles de la Chine. Libraire Picart, Paris, 156 p.
  • Brodie, Edmund D., Jr., John Hensel, Jr. and Judith Johnson. "Toxicity of the Urodele Amphibians Taricha, Notophthalmus, Cynops and Paramesotriton (Salamandridae)" Copeia. 1974. n2. p506-511.
459231-sa-gi-ng-b-ng-trung-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)