User Tools

Site Tools


461431-m-u-n-t-ban-la-gi

Mẫu đơn tử ban (danh pháp hai phần: Paeonia rockii) là một loài thực vật trong họ Paeoniaceae. Loài này có nguồn gốc núi của miền Trung Tây Trung Quốc, chủ yếu ở Cam Túc và các tỉnh lân cận. Trong tiếng Trung, nó được gọi là 牡丹 (pinyin: mǔ dān) mẫu đơn hay 牡丹皮 (pinyin: mǔ dān pí) mẫu đơn bì, và hoa được gọi là 牡丹花 (pinyin: mǔ dān huā) mẫu đơn hoa. Nó đã trở thành quốc hoa không chính thức của Trung Quốc sau một cuộc trưng cầu toàn quốc năm 1994.

Paeonia rockii được trồng như một cây cảnh ở châu Á và phương Tây. Giống như Paeonia lactiflora, một loài hoa mẫu đơn Trung Quốc, nó được sử dụng như một phương thuốc thảo dược trong Đông Y[2].

  • Paeonia rockii: mẫu đơn tử ban, mẫu đơn Rock
  • Paeonia rockii rockii: mẫu đơn tử ban
  • Paeonia rockii taibaishanica: mẫu đơn tử ban Thái Bạch Sơn
461431-m-u-n-t-ban-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)