User Tools

Site Tools


461831-sa-gi-ng-su-i-pyrenees-la-gi

Sa giông suối Pyrenees (danh pháp hai phần: Calotriton asper) (tiếng Catalunya: tritó pirinenc; tiếng Basque: uhandre piriniarra; tiếng Tây Ban Nha: tritón pirenaico), Calotriton asper, là một loài kỳ giông trong họ Kỳ giông. Nó được tìm thấy trong dãy núi Pyrenees của Andorra, Pháp, và Tây Ban Nha. Môi trường sống tự nhiên của nó là khu rừng ôn đới, sông, sông liên tục, hồ nước ngọt, đầm lầy nước ngọt, karst nội địa, và các hang động. Nó đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

MolgeAsperaBedriaga.jpg
  1. ^ Jaime Bosch, Miguel Tejedo, Roberta Lecis, Claude Miaud, Miguel Lizana, Paul Edgar, Iñigo Martínez-Solano, Alfredo Salvador, Mario García-París, Ernesto Recuero Gil, Rafael Marquez & Philippe Geniez (2008) Calotriton asper Trong: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Ấn bản 2009.2. www.iucnredlist.org Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2010.
461831-sa-gi-ng-su-i-pyrenees-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)