User Tools

Site Tools


463631-chim-s-u-b-ng-tr-ng-la-gi

Chim sâu bụng trắng (danh pháp hai phần: Dicaeum hypoleucum) là một loài chim lá thuộc chi Dicaeum trong họ Chim sâu. Nó là loài đặc hữu của Philipin. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới và rừng núi cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới ẩm.

463631-chim-s-u-b-ng-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)