User Tools

Site Tools


464431-phylloneta-sisyphia-la-gi

Phylloneta sisyphia là một loài nhện trong họ Theridiidae[3], phân bố ở Hà Lan và Bỉ.

Loài nhện này phân bố ở Tân bắc giới. Nhện mẹ chăm sóc con bằng thức ăn bắt được. Nhện mẹ mang túi trứng theo mình. Loài này xây tổ là một mớ mạng nhện lộn xộn giữa lá cây và bụi, con nhện ẩn gần tâm mạng nhện.

  1. ^ Clerck, C. Svenska spindlar, uti sina hufvud-slågter indelte samt under några och sextio särskildte arter beskrefne och med illuminerade figurer uplyste. Stockholmiae, 154 pp.
  2. ^ Theridion sisyphium
  3. ^ Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.
464431-phylloneta-sisyphia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)