User Tools

Site Tools


465831-berlandina-piephoi-la-gi

Berlandina piephoi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina piephoi được Karl Patterson Schmidt miêu tả năm 1994.

465831-berlandina-piephoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)