User Tools

Site Tools


466431-th-c-d-c-nh-t-b-n-la-gi

Thược dược Nhật Bản (danh pháp hai phần: Paeonia japonica) là một loài thực vật trong chi Thược dược, họ Mẫu đơn. Đây là loài bản địa ở các đảo phía bắc Nhật Bản. Những bông hoa luôn có màu trắng. Nó mọc trong điều kiện miền núi trong rừng cây rụng lá. Loài này cũng tương tự như Paoenia obovata, nhưng nhỏ hơn.[1]

466431-th-c-d-c-nh-t-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)