User Tools

Site Tools


467231-anzacia-signata-la-gi

Anzacia signata là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anzacia. Anzacia signata được miêu tả năm 1920 bởi Rainbow.

467231-anzacia-signata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)