User Tools

Site Tools


468631-anzacia-simoni-la-gi

Anzacia simoni là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anzacia. Anzacia simoni được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1951.

468631-anzacia-simoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)