User Tools

Site Tools


468731-berlandina-pulchra-la-gi

Berlandina pulchra là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina pulchra được miêu tả năm 1905 bởi Nosek.

468731-berlandina-pulchra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)