User Tools

Site Tools


469631-th-o-th-c-d-c-la-gi

Thảo thược dược (danh pháp hai phần: Paeonia obovata) là một loài thực vật trong họ Paeoniaceae.

Thảo thược dược là cây thân thảo, lá hình lông so le trên thân cây mập mạp. Những bông hoa màu hồng, nở vào mùa xuân. Người Ainu sử dụng cây này, được gọi là horap hoặc orap, như là một thuốc giảm đau.[1]

  • P. o. obovata: thảo thược dược
  • P. o. willmottiae: nghĩ thảo thược dược
  • Paeonia obovata thứ willmottiae: thảo thược dược lá lông
  1. ^ Batchelor, John; Miyabe, Kingo (1893). “Ainu economic plants”. Transactions of the Asiatic Society of Japan (R. Meiklejohn & Co) 51: 198–240. 
469631-th-o-th-c-d-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)