User Tools

Site Tools


471931-ng-ng-la-gi

Ngỗng là một loài thủy cầm thuộc tông Anserini nằm trong họ vịt (Anatidae). Tông này bao gồm các chi Anser (ngỗng xám), Branta (ngỗng đen) và Chen (ngỗng trắng).

471931-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)