User Tools

Site Tools


472031-aphantaulax-albini-la-gi

Aphantaulax albini là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Aphantaulax. Aphantaulax albini được Jean Victor Audouin miêu tả năm 1826.

472031-aphantaulax-albini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)