User Tools

Site Tools


472131-berlandina-saraevi-la-gi

Berlandina saraevi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina saraevi được miêu tả năm 2008 bởi Ponomarev.

472131-berlandina-saraevi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)