User Tools

Site Tools


473831-berlandina-schenkeli-la-gi

Berlandina schenkeli là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina schenkeli được Yuri M. Marusik & Logunov miêu tả năm 1995.

473831-berlandina-schenkeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)