User Tools

Site Tools


475131-aphantaulax-cincta-la-gi

Aphantaulax cincta là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Aphantaulax. Aphantaulax cincta được Carl Ludwig Koch miêu tả năm 1866.

475131-aphantaulax-cincta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)