User Tools

Site Tools


475231-berlandina-shumskyi-la-gi

Berlandina shumskyi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berlandina. Berlandina shumskyi được Mykola Kovblyuk miêu tả năm 2003.

475231-berlandina-shumskyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)