User Tools

Site Tools


475431--ng-c-la-gi

Ó ngực đỏ (danh pháp hai phần: Accipiter toussenelii) là một loài chim thuộc chi Accipiter trong họ Ưng (Accipitridae).[1] Loài này phân bố ở Tây Phi. Nó thường được xem là cùng loài với ó châu Phi[2].

  1. ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson (2012). “The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.7.”. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012. 
  2. ^ Ferguson-Lees, James; Christie, David A. (2001), Raptors of the World, Houghton Mifflin, tr. 521–523, ISBN 978-0-618-12762-7 
475431--ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)